Antireumatici – pravila za uzimanje

KADA I KAKO UZIMATI ANTIREUMATIKE
Ukoliko je bol blagog do umerenog inteziteta za njegovo lečenje najčešće se uzimaju antireumatici (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) u kombinaciji sa lekovima koji opuštaju mišiće (mišićni relaksanti) i koanalgeticima ( lekovi iz grupe antiepileptika i antidepresiva koji ne spadaju u analgetike ali smanjuju bol). Međutim, kod uzimanja antireumatika treba poštovati određena pravila kako ne bi došlo do ozbiljnih komplikacijia koje mogu da ugroze život i kako bi lečenje bilo efikasno.
________________________________________

OAntireumaticisnovna pravila uzimanja antireunatika

• Nikada se kombinuju dva antireumatika.
• Nikada ne treba preći maksimalnu dozvoljenu dozu antireumatika( dozu koju je odredio proizvođač)
• Antireumatike uzimati što kraće vreme
• Kod uzimanja nekih antireumatika potrebno je paralelno uzimti i lekove koji će zaštiti želudac-obavezno se konsultujte sa lekaom.
• Kod određenih srčanih i bubrežnih bolesti ne smeju se uzimati svi antireumatici – konsultujte se sa lekarom.
• Uzimanje određenih antireumatika može dovesti do infarkta srca ili moždanog udara.
• Potreban je poseban oprez kada se uzimaju anti reumatici i andol, kardiopirin, aspirin, plavex i drugi lekovi iz grupe antitrombocitnih lekova (lekova koji štite srce). U tim slučajevima obavezno je uzimanje lekova koji štite želudac. (mogu nastati krvarenja u želucu koja su opasna po život) – konsultujte se sa lekarom
• Potreban je poseban oprez kod uzimanja antireumatika i lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulanti) farin, sintrom, sincum, pradaxa i sl. Istovremeno uzimanje antireumatika i antikoagulanata pojačava delovanje antikoagulanata pa može doći do povećanja inr-a i ozbiljnih krvarenja. Ukoliko se uzimaju zajedno doze antikoagulanata treba smanjiti. Onavezna je i zaštita želuca.
• Antireumatici se mogu kombinovati sa acetoaminofenom (paracetamol, febricet, panadol) koji takođe spada u antireumatike ali ima drugačiji mehanizam delovanja- deluje u mozgu. Kod ove kobinacije je potrebna zaštita želuca.
• Uzimanje samo acetpaminofena (paracetamol, febricet, panadol) ne zhteva uzimanje lekova za zaštitu želuca ukoliko onaj ko ih uzima nema gastit ili čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu. Ukoliko postoji gastrit ili čir mora se uzeti zaštita želuca.
• Efukasnu zaštitu želuca mogu sprovesti lekovi iz grupe inhibitora protonske pumpe, neki od njih koji se nalaze na tržištu su omeprol, conrrolok, pantoprazol, nolpaza …i sl
• Lekovi iz grupe h2 bolkatora koji se u apotekama nalaze pod imenima ranisan, ranitidin … I sl ne mogu sprovesti adekvatnu žaštitu želuca. Oni samo smanjuju subjetivne tegobe –mučninu i bol u želucu, ali ne smanjuju procenat nastanka čira na želucu i krvarenje iz želuca, pokazale su velike studije, pa se ne preporučuju za zaštitu želuca kod uzimanja antireumatika.
• Antireumatici se mogu dati i kod ljudi koji imaju gastrit ili čir na želucu ali koji aktivno ne krvari, uz adekvatnu zaštitu želuca.
• Antireumatici se mogu kombinovati sa blagim opioidima (trodon) kada se postižu boli rezultati za kraće vreme. Kombinovanje je moguće jedino pod kontrolom lekara
• Antireumatici se mogu kombinovati sa već pomenutim koanalgeticima iz grupe antiepileptika i antidepresiva. Kombinovanje je moguće jedino uz konsultaciju i pod kontrolom lekara.
• Za uzimanje antireumatika potrebna je strategija ili plan koji treba da naprave lekar i pacijemt zajedno.

Pozdravna reč autora

 O blogu
O blogu

Ideja ovog bloga je da se napravi online zajednica i web klinika koja bi se bavila problemom hroničnog bola i stresa.
Uvereni smo da ćete, što više znate o hroničnom bolu, što više znate o sopstvenom bolu, i faktorima koji utiču na njega biti spremniji da se borite protiv njega.

Hvala Vam na poseti!

 Autor bloga
Autor bloga

Poštovani posetioci, zahvaljujem Vam se na poseti!
Nadam se da ćete u tekstovima i savetima koje sam za Vas pripremio naći korisne stvari i primeniti u praksi.
Pišite, ostavite komentare, dajte predloge i sugestije, iznesite svoja iskustva
Hvala

dr Bratislav Branković