upoznaj svoj bol

ŠTA JE BOL – ISTINE I ZABLUDE

Postoje mnoge definicije bola. Najviše je korišćena je ona koju  je dala svetska zdravstvena organizacija i ona glasi „ bol je neprijatno telesno i emocionalno iskustvo koje je uvek povezano sa  postojećim ili pretećim oštećenjem tkiva“.  To je evolultivno najstarije senzorno iskustvo i uvek je povezano sa negativnim emotivno afektivnim reakcijama.

Dakle, bol je jedan od priprodnih odgovora organizma koji ukazuje na poremećaje u telu prouzrokovane nekim spoljnim  ili unutrašnjim faktorima. Oni za kraće ili duže vreme  mogu da dovedu do  promena, oštećenja ili bolesti  koje mogu  da izazovu  velike fizičke i duhovne patnje, poremećaj kvalliteta zivota a u krajnjoj liniji da ugroze i sam život .

Pored toga bol upozorava  da su napori ili opterećenja kojima  svakodnevno ili povremeno izlažemo telo preveliki za njega i da, za kraće ili duže vreme,  mogu da dovedu ozbiljnih poremećaja u organizmu,  do oštećenja i razvoja ozbiljnih bolesti pa i smrti organizma.

Gledano iz dugog ugla akutni bol (kratkotrajni bol) ima edukativni karakter . UČI. Uči jer  pokazuje koje su situacije potencijalno opasne i mogu da dovedu, ili dovode do povreda ili oštećenja. Uči  jer u tim situacijama  stvara  negativne emocionalno afektivne reakcije, strah, neprijatnost, nelagodnost, odbojnost i na taj način stimuliše jediku da ih izbegava. Uči jer pokazuje koji su limiti organizma. Bol kod angine pektoris (suženja arterija srca) ukazuje da srce nema dovoljno kisonika i ako se nastavi sa sa opterećenjem organizma može da  se razvije  infarkt srca, stanje koje može da ugrozi život, da ubije. Bol u vratu grudnm i leđnom delu često su posledica preopterećenja mišića u ovim delovima tela. Ako se bol ne ispoštuje  i ne smanji napor može da dođe do ozbiljnih ošteđenja i teškog poremećaja kvaliteta života. Bol kod povrede ukazuje na ošteđenje tkiva.

DAKLE, AKUTNI BOL NAS UČI DA IZBEGAVAMO POTENCIONALNO OPASNE SITUACIJE I SPOZNAMO LIMITE ORGANIZMA. JAVLJA SE KOD GOTOVO SVIH BOLESTI I POVREDA, I UKAZUJE KADA TREBA POTRAŽITI STRUČNU POMOĆ . PONEKAD PRIMORAVA DA SE ŠTO HITNIJE POTRAŽI POMOĆ LEKARA. Na taj način ima ZAŠTITNU ULOGU, PRIJATELJ JE ORGANIZMA I TREBA GA POŠTOVATI.

Kao lekaru dugo vremena mi je  trebalo sa shvatim da se u organizmu, kao i u pririodi uopšte, ništa ne događa bez najava ili upozorenja. Pitanje je da li te najave preoznamo, i da li je prepoznamo na pravi način, ili bežimo od njih, potiskujemo ih, ili zarivamo glavu u pesak. Većina živih bića reaguje impulsivno, refleksno, ponaša se po evolutivnom šablonu, evolutivnim zakonima, bori se ili beži, prepoznaje znake koje im šalje ogranizam i poštuje ih. Jedino je čovek sklon da ih prenebregne, minimalizuje ili maksimalizuje. Razlog za to su strah i svest. Strah od uzroka koji šalje signal. Strah šta on nosi sa sobom. Strah, koji bi trebalo da ima edukativnu ulogu sada ima suprotnu ulogu, utiče na svest da potisne prenebrgne upozoronje, da ide linijom manjeg otpora ili da ode u drugu krajnost i sve maksimalizuje.

U odnosu na dužinu trajanja može biti akutni i hronični


 

AKUTNI BOL

Akutni bol je naš prijatelj jer nam ukazuje na opasnost, upozorava nas i u krajnjoj liniji omogućava preživljavanje, traje do tri meseca. Obično je znak nekog oboljenja i ukazuje na potrebu da se potraži pomoć lekara.

Ako se ne leči pravilno u skoro 40% može da pređe u hronični bol


 HRONIČNI BOL

Bolest za sebe, može da se kreće u širokom dijapazonu od nelagodnosti do teškog onesposobljavajućeg bola koji pacijenta vjezuje za krevet. Jedna od njegovih karakteristika je da se bol oseča i nakon prestanka uzroka koji je doveo do nastanka bola.


 

Pozdravna reč autora

 O blogu
O blogu

Ideja ovog bloga je da se napravi online zajednica i web klinika koja bi se bavila problemom hroničnog bola i stresa.
Uvereni smo da ćete, što više znate o hroničnom bolu, što više znate o sopstvenom bolu, i faktorima koji utiču na njega biti spremniji da se borite protiv njega.

Hvala Vam na poseti!

 Autor bloga
Autor bloga

Poštovani posetioci, zahvaljujem Vam se na poseti!
Nadam se da ćete u tekstovima i savetima koje sam za Vas pripremio naći korisne stvari i primeniti u praksi.
Pišite, ostavite komentare, dajte predloge i sugestije, iznesite svoja iskustva
Hvala

dr Bratislav Branković