kako nastaje bol

Percepcija ili osećaj bola je složen proces koji se sastoji od najmanje četiri procesa.

1.TRANSDUKCIJE odnosno pretvaranja mehanićkih termičkih i hemijskih draži u električne impulse. Taj proces se odvija, kada se radi o oštećenju tkiva, u receptorima za bol koji se zovu nociceptori. Sam proces je veoma složen ali je njegovo poznavanje važno zato što na tom nivoou, na tom mestu, deluje jedna velika grupa lekova poznata kao ANTIREUMATICI ili NSAIL nesteriodni antiinflamarorni lekovi. Na tom mestu deluju i kortikosteroidi koji spadaju u grupu koanalgetika, lekova koji nisu direktni analgetici ali smanjuju bol.

Antireumatici deluju tako što smanjuju stvaranje materija koje nadražuju receptore za bol i na taj način smanjuju stvaranje elektičnih impulsa.

Kortikosteroidi deluju tako što smanjuju stvaranje materije iz koje se sintetišu supstance od kojih se stvaraju jedinjenja koja nadražaju receptore za bol.

Ono što je veoma važno znati je da intezitet bola zavisi od frekvence impulsa (broja impulsa u sekundi) a da su pojedinačni impulsi istog inteziteta.

2.TRANSMISIJE ili prenosa impulsa od receptora za bol do kore velikog mozga. To je takođe veoma složen proces koji se odvija preko perifernih živaca i složenim mehanizmima u samom mozgu. Na prenos impulsa kroz periferne nerve deluju lokalni anestetici, a na složene mehanizme u mozgu druge grupe lekova koje mogu da se daju samo u bolnicama i pod kontrolom lekara.

3.PERCEPCIJE ili stvaranja osećaja bola koji se odigrava u kori velikog mozga. U određenim delovima kore velikog mozga postoje projekcije svakog dela tela tako da se bol može jasno lokalizovati. U nižim delovima moozga, delovima ispod same kore nalze se strukture koje su odgovorne za emotivne reakcije na bol, osećaj nelagodnosti i straha koji se javlja kod bola, depresije koja uvek prati hronični bol. Ti delovi mozga su odgovorni za budnost i razlog su zašto pacijenti sa bolom ne mogu da spavaju.

4. MODULACIIJE BOLA koja u praktično znači niz svesnih i nesvesnih mehanizama odbrane od bola. Modulacija se odvija preko specijalnih struktura koje, kao  transformatori, menjaju frekvencu odnosno broj električnih impulsa u sekundi koji idu ka kori velikog mozga.

Priroda je opet, kroz evoluciju, napravila mehanizme kojima upozori na opasnost- BOL i mehanizme kojima smanji BOL kroz proces koji se zove  MODULACIJA i time omoguće da se pobede, prevaziđu, odstrane situacije ili stanja koje mogu da ugroze jedinku. MODULACIJA jednostavno  kroz trenutno  smanjenje bola  omogućava beg iz opasne situacije.

Na modulaciju bola deluju lekovi iz grupe koanalgetika, setimo se lekova koji nisu pravi analgetici, ali smanjuju bol. To su lekovi koji se koriste za lečenje depresije i lekovi  koji se koriste u lečenju epilepsije.

 

Pozdravna reč autora

 O blogu
O blogu

Ideja ovog bloga je da se napravi online zajednica i web klinika koja bi se bavila problemom hroničnog bola i stresa.
Uvereni smo da ćete, što više znate o hroničnom bolu, što više znate o sopstvenom bolu, i faktorima koji utiču na njega biti spremniji da se borite protiv njega.

Hvala Vam na poseti!

 Autor bloga
Autor bloga

Poštovani posetioci, zahvaljujem Vam se na poseti!
Nadam se da ćete u tekstovima i savetima koje sam za Vas pripremio naći korisne stvari i primeniti u praksi.
Pišite, ostavite komentare, dajte predloge i sugestije, iznesite svoja iskustva
Hvala

dr Bratislav Branković