okidaci_bola_2

Miofascijalni bol i bol uopšte su usko povezani sa stresom. Stres uvek izaziva povećan tonus (zategnutost mišića) a ona uslove za stvaranje i aktivaciju triger tačaka. Kod hroničnog stresa dolazi do promena i u nervnim putevima koji sprovode bolne impulse tako da je njihov put ka kori velikog mozga olakšan. Stres pojačava bol, bol pojačava napetost mišića i pritisak na nerve. Pojačana napetost mišića smanjuje cirkulaciju i ograničava pokret. Ograničen pokret pojačana zategnutost mišića (spazam) stvaraju uslove za aktivaciju triger tačaka ili pojačanje bola uopšte. pojačan bol pojačava stres i krug se kreće ponovo.

Pozdravna reč autora

 O blogu
O blogu

Ideja ovog bloga je da se napravi online zajednica i web klinika koja bi se bavila problemom hroničnog bola i stresa.
Uvereni smo da ćete, što više znate o hroničnom bolu, što više znate o sopstvenom bolu, i faktorima koji utiču na njega biti spremniji da se borite protiv njega.

Hvala Vam na poseti!

 Autor bloga
Autor bloga

Poštovani posetioci, zahvaljujem Vam se na poseti!
Nadam se da ćete u tekstovima i savetima koje sam za Vas pripremio naći korisne stvari i primeniti u praksi.
Pišite, ostavite komentare, dajte predloge i sugestije, iznesite svoja iskustva
Hvala

dr Bratislav Branković